pl

Wspólny Mianownik - wystawa malarstwa

piątek, 10 maja 2019, 18:00 - piątek, 31 maja 2019, 17:00
Miejsce wydarzenia Nysa , Sukiennicza 2
migbp.nysa.pl
sekretariat@migbp.nysa.pl
tel.: 77 433 27 56

Bożena Franieczek tematu swoich prac poszukuje zarówno w otaczającym ją na codzień świecie, jak również podczas licznych podróży w miejsca malownicze, ciekawe, a także te, w których by piękno dostrzec trzeba wykazać się dużą wrażliwością i wnikliwym zmysłem obserwacji. Przez pryzmat własnego postrzegania i interpretacji tematu wyraża wszystko to, co w realiach XXI wieku z pozoru można łatwo i szybko przekazać za pośrednictwem technologii dostępnej w ręku każdego z nas. Artystka wkrótce po ukończonych studiach na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym zaczęła równolegle podążać artystyczną drogą. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w Dyscyplinach Plastycznych w Architekturze, ze specjalizacją malarstwo w pra- cowni profesora Leszka Mickosia i profesor Anny Marii Kramm. Malarka eksperymentuje w wyborach zarówno tematów, technik malarskich, jak i formatów prac: od miniatur po śmiałe olbrzymy.

Często swoje prace wzbogaca o elementy ze świata rzeźby, ce- ramiki oraz szkła. Tworzy zarówno zaskakujące śmiałymi barwami kolaże jak i ascetyczne, jakby uśpione mono- chromaty. Prace artystki znajdują się w galerii YAM w Zakopanem oraz zbiorach prywatnych w Polsce i za- granicą. Od 2009 roku artystka zrealizowała wystawy indywidualne i zbiorowe, w tym wystawy pokonkur- sowe ; m.in.: Passione, Empatia, Clou Sztuki, Między Miastami, Sztuki Szał, Festiwal Malowania, do Zdrowia przez Sztukę, Uwiecznić zachwyt i oczarowanie - akademickie tematy - akademickie interpretacje, Zaplanowane i Nieprzewidziane, Szereg rozbieżny.

 

Justyna Janek – malarka, anglistka pochodzi z Janisławic (powiat ostrowski), od kilku lat mieszka w Nysie. Filologię angielską ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Absolwentka Dyscyplin Plastycznych w Architekturze, kierunku malarstwo w pracowni prof. Leszka Mickosia i prof. Anny Marii Kramm na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Głównym zainteresowaniem jest malarstwo, które stale doskonali w Nyskim Ognisku Artystycznym pod opieką prof. Moniki Kamińskiej. Natura stanowi dla niej niewyczerpane źródło inspiracji, artystka podejmuje malarską interpretację zjawisk zachodzących w przyrodzie, odwołując się do metafizyki i symboliki. Głównym filarem, na którym opiera swoją pracę twórczą jest poszukiwanie koloru i kompozycji, jak również mierzenie się z rożnymi środkami wyrazu przez abstrakcje organiczną i geometryczną, po sztukę przedstawiającą w klimacie ekspresji i pejzaży. Sztukę tworzy pod wpływem różnych bodźców zewnętrznych i wewnętrznych, starając się zbudować atmosferę emanującą z obrazów, które nierzadko swoistą formą nie sugerują rozwiązań, ale dotykają zmysłów, skojarzeń i wyobraźni odbiorcy. Poza malarstwem sztuka proponuje wiele ciekawych dziedzin rozwoju, które chce poznać, co umożliwiają jej obecne studia na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych na Uniwersytecie Opolskim kształcące w szerokim zakresie tj. rysunek,  rzeźba, grafika warsztatowa i komputerowa, projektowanie graficzne, animacja, multimedia, fotografia.

Uczestniczy w konkursach i wystawach: Empatia – Dolnośląskie Centrum Onkologii, Wrocław 2017; Sztuki Szał – Czasoprzestrzeń w Zajezdni Tramwajowej Dąbie, Wrocław 2017; Uczynić zachwyt i oczarowanie – Centrum Sztuki, Oława 2018; Miradas Internacional Contest – wyróżnienie 2018; Okno na Sztukę - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Nysa 2019.

Polecane trasy

5:00 4.8 km

Szlak Światyń Śląskiego Rzymu

Zwiedzanie Śląskiego Rzymu, bo tak kiedyś nazywano Nysę, pozwala przenieść się w czasie i w ciągu jednego dnia podziwiać świątynie wybudowane w różnych stylach architektonicznych. Podróż zaczynamy w...

2:00 2.0 km

Szlak Miary Jerozolimskiej

Miarą Jerozolimską określana była długość drogi jaką przebył Chrystus z domu Piłata do miejsca ukrzyżowania. W tym przypadku Dom Piłata był utożsamiany z ratuszem będącym symbolem władzy. Trasę...

Pobierz aplikację