pl

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nysie zapraszają na spotkanie informacyjne.

 

 

Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców w zakresie inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie obiektów niezbędnych do rozwoju usług opieki nad dziećmi, w tym działania wspierające integrację rodzin, w formie:

1) usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków (w tym przyzakładowych), oddziałów żłobkowych, klubów dziecięcych ,
2)  usług opieki dla dzieci do lat 6 świadczonych w lokalnej społeczności, w ramach alternatywnych form opieki dziennej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 18 kwietnia 2017 r. w godz. 12:30-14.45 w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy ul. Obrońców Tobruku 5 (sala nr. 4).


W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia będą przyjmowane do 14 kwietnia 2017 r.).

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie w ramach ww. konkursu (m.in. warunki szczegółowe, kryteria wyboru, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników LPI oraz OCRG.

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nysie, pod numerem telefonu: 77/44-82-586, 77/44-89-963 lub adresem e-mail: lpi.nysa@opolskie.pl.

 

 

Więcej informacji: http://rpo.ocrg.opolskie.pl/nabor-130-10_1_2_infrastruktura_uslug_spolecznych.html

Zapraszamy serdecznie!

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie

                                                                  

Polecane trasy

1:30 900 m

Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna - Siestrzechowice

Ścieżka znajduję się w Siestrzechowicach oddalonych kilka kilometrów od Nysy i poprowadzona jest wałem Jeziora Nyskiego. Znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. Na trasie ścieżki znajdują...

5:00 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku...

Pobierz aplikację