pl

Sesja Rady Miejskiej w Nysie

 

 

Porządek VII sesji Rady Miejskiej

w dniu 30 kwietnia 2015r. godzina 10 00.

 

 

 

 

 

1. Sprawy organizacyjne:

a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej,

c)      informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,

d)     informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

 

2. Ocena działalności za 2014 rok:

1)      Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o.,

2)      Wodociągów i Kanalizacji „AKWA” spółka z o.o.,

3)      Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” spółka z o.o.,

4)      Nyskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o.,

5)      Nyskiego Zarządu Nieruchomości spółka z o. o.

 

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      uchwalenia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Nysa”,

2)      nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Nysy”,

3)      nadania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Ziemi Nyskiej”,

4)      utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą ,,Centrum Integracji Społecznej w Nysie”,

5)      zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok,

6)      zmiany uchwały Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023,

7)      ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych,

8)      odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa własności nieruchomości, położonych w Nysie (dot. dz. nr 612/4 i 612/8 Nysa ul. Azaliowa),

9)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jana Długosza, Augustowskiej, Stawowej i Zygmunta Krasińskiego,

10)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej,

11)  zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej,

12)  przystąpienia Gminy Nysa do Stowarzyszenia Razem dla Niwnicy.

 

4.        Ocena działalności Nyskiego Domu Kultury za 2014 rok.

5.        Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok.

6.        Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami.

7.        Interpelacje i wnioski radnych.

8.        Sprawy różne.

9.        Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał zostały zamieszczone w BIP UM Nysa w zakładce http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=6bd6a53b7626775316ef846686631ddf&pos=1_0#menuscroll .

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej
Urząd Miejski w Nysie

Polecane trasy

5:00 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku...

3:00 2.2 km

Szlak Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie wędrował....

Pobierz aplikację