cs

Poloha

Nisa leží v Sudetském podhůří, v jihozápadní části Opolského vojvodství, nedaleko českých hranic. Městem protéká řeka Kladská Nisa, na níž byla v roce 1972 postavena přehradní nádrž Niské jezero. Ta se nachází na území Otmuchovsko-niské chráněné krajinné oblasti, která je součástí soustavy chráněných území Natura 2000. Na březích Niského jezera hnízdí různé druhy ptáků, včetně vzácných druhů jako je ústřičník či keptuška stepní. V jezeře žijí štiky, sumci, candáti a okouni. Vyskytují se zde také některé chráněné druhy ryb. Nedaleko Nisy se rozkládá pásmo Opavských hor, které je součástí Východních Sudet. Zdejší lesy jsou součástí chráněného území vyhlášeného v roce 1988 a jsou zde lesní porosty starší než sto let. Na území niského okresu se nacházejí i další chráněná území, například přírodní rezervace „Przyłęk”.

Doporučené výlety

2:00 h 2.0 km

Stezka Jeruzalémské míry

Tzv. Jeruzalémská míra byla vzdálenost, kterou ušel Ježíš od Pilátova domu na místo ukřižování. Zde Pilátův dům zastupuje radnice, která je symbolem světské moci. Stezka začíná v kostele sv....

Získat aplikaci