cs

Poloha

Nisa leží v Sudetském podhůří, v jihozápadní části Opolského vojvodství, nedaleko českých hranic. Městem protéká řeka Kladská Nisa, na níž byla v roce 1972 postavena přehradní nádrž Niské jezero. Ta se nachází na území Otmuchovsko-niské chráněné krajinné oblasti, která je součástí soustavy chráněných území Natura 2000. Na březích Niského jezera hnízdí různé druhy ptáků, včetně vzácných druhů jako je ústřičník či keptuška stepní. V jezeře žijí štiky, sumci, candáti a okouni. Vyskytují se zde také některé chráněné druhy ryb. Nedaleko Nisy se rozkládá pásmo Opavských hor, které je součástí Východních Sudet. Zdejší lesy jsou součástí chráněného území vyhlášeného v roce 1988 a jsou zde lesní porosty starší než sto let. Na území niského okresu se nacházejí i další chráněná území, například přírodní rezervace „Przyłęk”.

Doporučené výlety

3:00 h 2.2 km

Eichendorffova stezka

Slavný německý romantický básník Joseph von Eichendorff v Nise strávil poslední léta svého života a je zde pochován. Stezka vede přes místa, kam básník údajně rád chodíval na...

6:30 h 1.9 km

Stezka historických památek

Výchozím bodem této pěší stezky je gotický kostel Zvěstování Nejsvětější Panny Marie v ulici Celna. Dále pokračuje ulicí Sobieskego, kde lze obdivovat barokní budovu bývalého...

Získat aplikaci