cs

Poloha

Nisa leží v Sudetském podhůří, v jihozápadní části Opolského vojvodství, nedaleko českých hranic. Městem protéká řeka Kladská Nisa, na níž byla v roce 1972 postavena přehradní nádrž Niské jezero. Ta se nachází na území Otmuchovsko-niské chráněné krajinné oblasti, která je součástí soustavy chráněných území Natura 2000. Na březích Niského jezera hnízdí různé druhy ptáků, včetně vzácných druhů jako je ústřičník či keptuška stepní. V jezeře žijí štiky, sumci, candáti a okouni. Vyskytují se zde také některé chráněné druhy ryb. Nedaleko Nisy se rozkládá pásmo Opavských hor, které je součástí Východních Sudet. Zdejší lesy jsou součástí chráněného území vyhlášeného v roce 1988 a jsou zde lesní porosty starší než sto let. Na území niského okresu se nacházejí i další chráněná území, například přírodní rezervace „Przyłęk”.

Doporučené výlety

4:00 h 5.4 km

Stezka paměti a vděčnosti

Stezka začíná na náměstí a vede do Złotogłowického lesíka. Jejím výchozím bodem je Baptisterium u baziliky sv. Jakuba a sv. Anežky, které bylo k bazilice přistavěno po třicetileté válce...

5:00 h 4.8 km

Stezka svatyň slezského Říma

Návštěva slezského Říma, jak se kdysi Nise přezdívalo, umožňuje cestovat v čase a během jediného dne obdivovat kostely vybudované v různých architektonických stylech. Naše cesta začíná...

Získat aplikaci