cs

Historie

První dochované zmínky o Nise pocházejí ze 13. století. Dovídáme se z nich, že již v roce 1198 vratislavský biskup Jaroslav vysvětil kostel sv. Jakuba a připojil niskou zemi k vratislavskému biskupství. Díky příhodné poloze na křižovatce obchodních cest a díky tomu, že se stala sídelním městem vratislavského biskupství, se Nisa rychle rozvíjela. Počínaje 13. stoletím se biskupské území postupně rozšiřovalo a z Nisy se stalo bohaté biskupské knížectví, které přetrvalo až do roku 1810. V tomto období ve městě vzkvétal obchod i řemeslná výroba. Nisa proslula mimo jiné svými zlatnickými a klenotnickými výrobky a stala se také důležitým střediskem obchodu se solí. Biskupové dbali nejen o hospodářský rozvoj města, ale i o rozvoj osvěty. Vznikla zde řada škol a znalost čtení a psaní byla poměrně rozšířena. Bylo postaveno mnoho světských i církevních staveb, jako například kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie, barokní Dům Městské váhy, Tritonova kašna podle vzoru Berniniho kašny v Římě či zdobená mříž Krásné studny. Situace se změnila po prohře v první slezské válce, kdy se Nisa dostala pod pruskou nadvládu a stala se sídlem stálé vojenské posádky. V 19. století zde byla postavena železnice, vodovod a kanalizace. Koncem druhé světové války bylo téměř celé město zničeno Rudou armádou. Poválečná rekonstrukce trvala desítky let. Obnova památek trvá do dneška a město díky ní postupně získává zpět svou ztracenou tvář.

Doporučené výlety

6:00 h 10.7 km

Stezkou niských hradů, zámků a tvrzí

Stezka je ideální na celodenní pěší či cyklistický výlet. Začíná a končí u Bastionu sv. Hedviky. V historickém centru města můžeme navštívit Biskupský dvůr a náměstí Rynek Solny,...

3:00 h 2.2 km

Eichendorffova stezka

Slavný německý romantický básník Joseph von Eichendorff v Nise strávil poslední léta svého života a je zde pochován. Stezka vede přes místa, kam básník údajně rád chodíval na...

Získat aplikaci