de

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Nysie