de

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa