en

12 maja rachmistrzowie spisowi rozpoczęli pracę