cs

Kolegium „Carolinum”

Nysa , Jana III Sobieskiego 2
www.carolinum.edu.pl
105374239653808
locarol@poczta.onet.pl
tel.: 77 433 33 31
Jezuitská kolej byla vybudována v letech 1669–1671, jejím zakladatelem byl biskup Karel Ferdinand. Vznikla jako pokračování semináře sv. Anny a byla zničena během třicetileté války. Výstavba barokní koleje se připisuje Petru Schullerovi. V letech 1722–1725 bylo vybudováno gymnázium a brána spojující obě budovy. Navzdory zrušení řádu v roce 1773 dovolil Fridrich II. jezuitům na místě zůstat. Jezuité kolej opustili teprve v roce 1810 po pruské sekularizaci. Z bývalého jezuitského gymnázia se stalo královské katolické gymnázium. V roce 1924 kolej změnila název na „Carolinum” podle zakladatele semináře sv. Anny Karla Habsburského. V současné době zde sídlí I. všeobecné gymnázium a vyšší odborná škola PWSZ v Nise.

Doporučené výlety

6:00 h 10.7 km

Stezkou niských hradů, zámků a tvrzí

Stezka je ideální na celodenní pěší či cyklistický výlet. Začíná a končí u Bastionu sv. Hedviky. V historickém centru města můžeme navštívit Biskupský dvůr a náměstí Rynek Solny,...

2:00 h 2.0 km

Stezka Jeruzalémské míry

Tzv. Jeruzalémská míra byla vzdálenost, kterou ušel Ježíš od Pilátova domu na místo ukřižování. Zde Pilátův dům zastupuje radnice, která je symbolem světské moci. Stezka začíná v kostele sv....

Získat aplikaci