cs

Kolegium „Carolinum”

Nysa , Jana III Sobieskiego 2
www.carolinum.edu.pl
105374239653808
locarol@poczta.onet.pl
tel.: 77 433 33 31
Jezuitská kolej byla vybudována v letech 1669–1671, jejím zakladatelem byl biskup Karel Ferdinand. Vznikla jako pokračování semináře sv. Anny a byla zničena během třicetileté války. Výstavba barokní koleje se připisuje Petru Schullerovi. V letech 1722–1725 bylo vybudováno gymnázium a brána spojující obě budovy. Navzdory zrušení řádu v roce 1773 dovolil Fridrich II. jezuitům na místě zůstat. Jezuité kolej opustili teprve v roce 1810 po pruské sekularizaci. Z bývalého jezuitského gymnázia se stalo královské katolické gymnázium. V roce 1924 kolej změnila název na „Carolinum” podle zakladatele semináře sv. Anny Karla Habsburského. V současné době zde sídlí I. všeobecné gymnázium a vyšší odborná škola PWSZ v Nise.

Doporučené výlety

5:00 4.8 km

Stezka svatyň slezského Říma

Návštěva slezského Říma, jak se kdysi Nise přezdívalo, umožňuje cestovat v čase a během jediného dne obdivovat kostely vybudované v různých architektonických stylech. Naše cesta začíná...

1:30 900 m

Přírodní naučná stezka Siestrzechowice

Stezka se nachází v obci Siestrzechowice, která leží několik kilometrů od Nisy, a vede po hrázi Niského jezera. Vede přes chráněné území soustavy Natura 2000. Podél stezky se nacházejí...

Získat aplikaci