cs

Kostel sv. Rocha a sv. Sebastiána

Nysa , Aleja Wojska Polskiego

Filiální kostel farnosti sv. Alžběty Uherské v Nise. Svatyně má votivní charakter. Byl postaven po třicetileté válce, kdy ve zničené Nise panoval hlad a šířila se nákaza. Aby zastavili epidemii, vydali se lidé na pouť do kaple sv. Rocha. Nákaza ustoupila a událost byla uznána za zázrak. Na znamení díků byl vystavěn kostel, jehož patrony se stali sv. Roch a sv. Sebastián – ochránci před nemocemi. Kostel byl vysvěcen v roce 1653. Byl vybudován na křížovém půdorysu v pozdně renesančním slohu. V současné době je kostel z důvodu špatného technického stavu uzavřen.