cs

Hoblík

Přidat do Plánovač místa, trasy, výlety nebo událostí pomocí tlačítka:

Toto tlačítko se nachází na každý objekt na str.

máte vždy přístup k hoblíku na navigační liště

Doporučená místa

Pizzeria Grześ

Pizzerie Grześ mají bohatou nabídku různých druhů pizzy. Nabízejí pizzu ve čtyřech velikostech a pizzu s dvojitými okraji. Podávají také panzarotti, slané pečivo a krájenou pizzu. Pizzu si zde lze...

Orlik - sportovní areál

Komplex hřišť v blízkosti ul. Kordeckiego. Je zde fotbalové, basketbalové a volejbalové hřištěa také sanitární zázemí a šatna. Hřiště jsou oplocená a osvětlená.

Osvětové kuratorium v Opoli, pobočka v Nise

Niská pobočka Osvětového kuratoria v Opoli se sídlí v ul. Kolejowa, v budově úřadu města.

Doporučené výlety

8:00 h 15.0 km

Stezka blahoslavené Marie Luizy Merkertové

Blahoslavená Maria Luiza Merkertová byla zakladatelkou kongregace, která pomáhá chudým a nemocným. Stezka prochází místy, kde žila a společně s ostatními řádovými sestrami pomáhala potřebným. Na...

Získat aplikaci