cs

Státní hudební škola I. a I. stupně Witolda Lutosławského

Nysa , Rynek Solny 2
www.psm.nysa.com.pl
psmwitlu@o2.pl
tel.: 77 4332014
Hudební škola sídlí v budově bývalého jezuitského semináře sv. Anny.
Na I. stupni může mládež rozvíjet své hudební schopnosti. II. stupeň připravuje k výkonu povolání hudebníka a je rozdělen na hudební sekci a sekci zpěvu. Žáci II. stupně niské Státní hudební školy spolupracují s Mezinárodním symfonickým orchestrem mládeže, se kterým vystupují na koncertech po celé Evropě. Žáci hudební školy také často vystupují v rámci různých kulturních akcí v Nise.  Škola byla oceněna soškou „Niského Tritona” a získala také Čestný řád za zásluhy o niský region.