cs

Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Doporučené výlety

1:30 h 772 m

Ornitologická stezka v Nise

Ornitologická stezka vede břehem Kladské Nisy a je zajímavá jak z přírodovědného hlediska, tak s ohledem na historické památky, které se zde nacházejí. Na této jednokilometrové trase můžeme...