cs

Uroczystość odsłonięcia pomnika gen. György Klapka