cs

Karel I. Habsburský

Karel I. Habsburský - syn Karla Štýrského, arcivévody rakouského a Marie Anny Bavorské. Bratr polské královny Anny, manželky Zikmunda III. Jako nejmladšího ze sourozenců ho rodina dala k výchově jezuitům a přidělila k kléru. V roce 1608 byl zvolen vratislavským biskupem. V roce 1619 zvolen germánským velmistrem. Jeho oblíbenou zábavou byl lov a jeho domovem byla Nysa. V roce 1622, během slezských válek, přivedl jezuity do Nysy a začal pronásledovat protestanty. Byl iniciátorem vzniku první slezské univerzity v Nyse. Od španělského krále Filipa IV. obdržel úřad místokrále Portugalska. Bohužel zemřel na horečku na cestě do Madridu. Byl pohřben v Escurial, zatímco jeho srdce v urně putovalo do Nysy.