cs

Informacja dla rodziców lub uczniów zamieszkałych w Gminie Nysa, ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego).