cs

Odborná ambulance "Centrum"

Nysa , ul. Mariacka 10 ( I piętro )
http://przychodniacentrum.nysa.pl/
info@przychodniacentrum.nysa.pl
tel.: 77 402 50 38

Odborné kanceláře: kardiolog, ortoped, pediatr, chirurg, cévní chirurg, dermatolog, ultrazvuk, dopplerovský ultrazvuk, dětský pneumolog, fyzioterapie, neurolog.