cs

PWSZ. Collegium Civitas Marie Merkertové, Budova H

Nysa , Marcinkowskiego 6-8
www.pwsz.nysa.pl
PWSZwNysie
oficyna@pwsz.nysa.pl
tel.: 77 409 05 67
V budově H sídlí mimo jiné Kancelář propagace a tiskového mluvčího. Budova nosí jméno blahořečené Mariy Luizy Merkertové – německé řádové sestry, která žila v nice a založila Kongregaci sester sv. Alžběty.