cs

Kající kříž ve Wierzbięcicích

Nysa , Wierzbięcice

Kající kříže byly vrahem umístěny na základě tzv. smírčí dohody s rodinou zemřelého. Tento zvyk se do našich zemí dostal ve středověku ze západu a platil ještě na počátku 16. století.