cs

Stanoviště TAXI

Doporučená místa

Dům městské váhy

Mecenášem Domu městské váhy byl biskup Jan ze Žiče. Dům byl vybudován v letech 1602–1604. Byl sídlem správy biskupského knížectví a také komory měr a vah. V podloubí se nacházela úřední váha....

Kostel Povýšení svatého Kříže

První zmínky o kostele, původně pravděpodobně dřevěném, pocházejí ze 13. století. V 15. století byl přestavěn v pozdně gotickém slohu, nicméně krátce na to vyhořel. Později byl rekonstruován v...

Kapucínský klášterní komplex

Klášter a kostel vznikly v 17. století díky prostředkům biskupa Leopolda Wilhelma. Byl vybudován podle plánů bratří architektů Cézara z Mnichova a Jana ze Štýrska. Úhelný kámen byl zazděn 3. června...