de

18 radnych poparło budowę mieszkań na dawnym FSD