pl

Nyska Solidarności 1980-1989

Muzeum Powiatowe w Nysie zaprasza na wystawę dotyczącą nyskiej Solidarności w latach 1980-1989, zorganizowaną we współpracy ze Społecznym Komitetem Obchodów 40. rocznicy stanu wojennego „Nigdy więcej 13 XII 1981 roku”. Na wystawie obejrzeć będzie można fotografie przedstawiające nyskich działaczy Solidarności 1980-1989, pamiątki związane z okresem internowania w czasie stanu wojennego, tj. przedmioty rękodzielnicze, korespondencję ówczesnych więźniów politycznych, kartki pocztowe z ,,poczty internowanych”, teksty pieśni patriotycznych. Udostępnione zostaną także dokumenty i fragmenty czasopism z minionej epoki, opisujących działalność solidarnościową oraz rzeczywistość sprzed czterdziestu lat. Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza oraz zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wprowadzono go 13 grudnia 1981 r. na mocy uchwały  Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego - niezgodnie z konstytucją PRL. Był to stan nadzwyczajny, obowiązujący na terytorium całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W trakcie jego trwania internowano ponad 10 tys. działaczy „Solidarności”, a życie straciło 56 osób. Na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego w kilkuset zakładach i instytucjach w całym kraju wybuchły strajki. Dochodziło także do demonstracji, rozpraszanych przez milicję i wojsko. Do najbardziej brutalnych wydarzeń doszło w kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 r. Zginęło wówczas 9 górników, a 23 zostało rannych. Również w naszym regionie doszło do zatrzymań działaczy solidarnościowych. Podczas operacji ,,Jodła” z regionu nyskiego internowano 20 działaczy związkowych i członków ,,Solidarności”. Zostali oni przewiezieni do obozów dla internowanych - głównie do Grodkowa, Głogowa, Kamiennej Góry, Opola, Strzelec Opolskich i Uherców. Dziś o pamięć dla wszystkich ofiar i osób represjonowanych podczas stanu wojennego stara się stowarzyszenie ,,Nigdy więcej 13 grudnia”, które jest także inicjatorem tegorocznych obchodów w Nysie.  

Daniel Guła - opiekun wystawy

fot. Muzeum Powiatowe w Nysie

Polecane trasy

1:10 h 23.3 km

Rowerowy szlak R-57

Trasa łączy Nysę z  północną granicą powiatu (gmina Skoroszyce), a  dalej łączy się z  trasami rowerowymi gminy Grodków w  powiecie brzeskim. Ciekawym miejscem jest...

0:00 h 2.1 km

Poznaj historię

Każdy obiekt na trasie „Poznaj historię” jest oznakowany specjalną tabliczką z kodem QR wskazującą na wykorzystanie tej technologii. Poza tym w każdym ze smartfonów mamy aparat...