pl

Twój głos się liczy! Złóż wniosek do Budżetu Obywatelskiego!

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu możesz zmieniać przestrzeń wokół siebie! Sam/a zdecyduj na co przeznaczyć pieniądze. Tym razem do podziału jest aż 750 tysięcy złotych, w tym 700 tysięcy na projekty infrastrukturalne i 50 tysięcy na wydarzenia prospołeczne, integrujące lokalną społeczność. Pomysły można zgłaszać do 13 grudnia. Koniec roku to dobry moment na podsumowania, ale też plany na kolejne dwanaście miesięcy. Pamiętaj, że masz realny wpływ na swoje otoczenie! Jeżeli czujesz, że Twój pomysł to strzał w dziesiątkę, nie zwlekaj i złóż wniosek do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa. Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego zostały rozdzielone na cztery okręgi (trzy w mieście i czwarty wiejski). Celem podziału jest równomierne rozłożenie inwestycji na mapie Gminy oraz zachęcenie mieszkańców do współpracy i zawiązywania lokalnych koalicji. Co ważne, w tym roku w budżecie obywatelskim mamy nowość. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, osobno można zgłaszać wnioski także o organizację ciekawego wydarzenia kulturalnego, sportowego czy turystycznego! Tutaj nie ma podziału na okręgi, a zrealizowanych zostanie maksymalnie 5 pomysłów.

Kto może zgłosić wniosek?

Wniosek może złożyć pełnoletni mieszkaniec Gminy Nysa (lider projektu). Do wniosku należy dołączyć listę poparcia co najmniej 10 mieszkańców Gminy Nysa dla okręgów 1 - 3 (miasto Nysa) lub 10 mieszkańców Gminy Nysa dla okręgu 4 (wiejskiego). Jeden mieszkaniec może złożyć więcej niż jeden wniosek, każdy na odrębnym formularzu.

Jak zgłosić wniosek?

Wypełniony formularz, wraz z listą poparcia należy: 1) wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, z dopiskiem budżet obywatelski, lub 2) złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie – parter, lub 3) złożyć w formie elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres budzetobywatelski@www.nysa.pl.

Do kiedy wniosek?

Wnioski przyjmowane będą do 13 grudnia 2021 r.

Ważne informacje

Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego zostały rozdzielone na cztery okręgi (trzy w mieście i czwarty wiejski), przy czym: 1) w przypadku projektów, dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury gminnej, zostanie zrealizowanych nie więcej niż pięć projektów,  po jednym w każdym okręgu miejskim i dwa w okręgu wiejskim. Koszt pojedynczego zadania w tym przypadku nie może przekroczyć kwoty 140 000 zł. 2) w przypadku projektów dotyczących organizacji wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym zostanie zrealizowanych nie więcej niż pięć projektów, które uzyskały największą liczbę głosów, niezależnie od podziału  na okręgi. Koszt pojedynczego zadania w tym przypadku nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

Kontakt

Wszystkich szczegółowych informacji o Budżecie Obywatelskim, składaniu wniosków i terminach udziela Alicja Papis z Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Kontakt pod nr telefonu - 77 408 05 14 lub mailowo a.papis@www.nysa.pl

Harmonogram BO

Ogłoszenie ostatecznej listy wniosków dopuszczonych do głosowania nastąpi 21 stycznia 2022r., zaś ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego 10 marca 2022r.   link do harmonogramu – http://bip.nysa.pl/?a=4083 link do uchwały Rady Miejskiej http://bip.nysa.pl/?a=3997  

Więcej informacji i wniosek - https://nysa.eu/kolejny-raz-startuje-budzet-obywatelski-gminy-nysa/

 

Polecane trasy

4:45 h 94.6 km

Rowerowy Szlak Czarownic

Szlak czarownic po stronie czeskiej powstał w 2006 roku, a jego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego - Jeseniky. W 2009 roku na zlecenia Starostwa Powiatowego w Nysie wytyczony i...

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....