pl

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Nysie

Informujemy, że w związku z zaostrzającą się sytuacją pandemiczną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od poniedziałku, tj.  29 listopada 2021 r. do odwołania wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu, polegające m.in. na zminimalizowaniu  bezpośredniej obsługi interesantów. Przy wejściu  do Urzędu Miejskiego (od strony ul. Kolejowej 15) ustawiona jest urna do której można wrzucić dokumenty. W sprawach szczególnie pilnych w celu ich załatwienia należy umawiać się telefonicznie: CENTRALA URZĘDU MIEJSKIEGO – 77 40 80 500 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 77 40 80 606; 637; 531 URZĄD STANU CYWILNEGO – 77 40 80 627; 628; BIURO DS. INWESTORÓW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 77 40 80 550; 564; 603; Kasy Urzędu będą czynne w ograniczonym zakresie dlatego też zachęcamy do dokonywania wszelkich płatności elektronicznie. POZOSTAŁE NUMERY DOSTĘPNE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ: WWW.BIP.NYSA.PL Zapraszamy do korzystania z elektronicznego kontaktu z Urzędem m.in. poprzez e-PUAP (dla osób posiadających profil zaufany). W ten sposób można załatwić m.in.:
  • zameldowanie i wymeldowanie,
  • ewentualne dopisane osoby do spisu wyborców,
  • rejestrację urodzeń (z małżeństwa),
  • korespondencję związaną z bieżącymi sprawami mieszkańców.
Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: nysa@www.nysa.pl W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem poczty tradycyjnej wniosek wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa. Urząd Stanu Cywilnego: Informujemy jednocześnie, że Urząd Stanu Cywilnego ograniczył bezpośredni kontakt z interesantami wyłącznie do spraw związanych ze sporządzeniem:
  • aktu zgonu
  • aktu urodzenia dziecka
Pozostałe sprawy mogą być składane wyłącznie drogą pocztową, lub przez platformę e-PUAP (dla osób posiadających profil zaufany). Informujemy, że zaplanowane w Urzędzie Stanu Cywilnego śluby odbędą się w zaplanowanych terminach. Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w uroczystości należy ustalić z Kierownikiem USC przebieg ceremonii.

Polecane trasy

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...

5:00 h 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku i...