pl

Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

W dniu 10 listopada 2021 roku, o  godz. 9 00 odbędzie się XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie.

Porządek XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 10 listopada 2021 roku, godz. 9 00

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) określenia sposobu ustalenia zadań do wykonywania w ramach budżetu obywatelskiego 2) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok 3) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037 6. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021r. 1) stanowiska Komisji Rady Miejskiej 2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 3) dyskusja 4) stanowisko Rady 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za I półrocze 2021 r. 1) stanowiska Komisji Rady Miejskiej 2) dyskusja 3) stanowisko Rady 8. Sprawy różne, wolne wnioski 9. Zakończenie obrad Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady będą dostępne na żywo dzięki platformie e-sesja (link).

Biuro Rady

Polecane trasy

8:00 h 16.8 km

Szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert była założycielką zakonu służącego chorym i biednym. Szlak nawiązuje do miejsc gdzie żyła i wraz z siostrami niosła pomoc chorym i potrzebującym. Trasa szlaku...

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...