pl

Zmiana organizacji ruchu drogowego

W okresie od 29.10.2021 r. od godz. 9:00 do 2.11.2021 r. do godz. 9:00, na drogach Nysy zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Zmiany w organizacji ruchu przy Cmentarzu Komunalnym (ul. Mieczysława I ): Na ul. Saperskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowego (w kierunku do jeziora) oraz „strefa zamieszkania”. Parkowanie na tej ulicy będzie możliwe tylko w wyznaczonych miejscach, prędkość maksymalna wynosić będzie 20 km/h, przypominamy także o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszym w wyznaczonej strefie. Jednokierunkowa będzie również ul. Głowackiego. Na ulicy Mieczysława I i Ujejskiego obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km.h. Po lewej stronie ul. Mieczysława I jadąc w kier. Otmuchowa będzie obowiązywał całkowity zakaz zatrzymywania, po prawej stronie „ zakaz postoju”. Parkowanie na ul. Obrońców Tobruku będzie możliwe od budynku PWSZ do Wieży Ciśnień z możliwością zawrócenia w jej rejonie. Zostanie tam wprowadzona strefa zamieszkania- parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach, prędkość ograniczona do 20 km/h , pierwszeństwo przed pojazdem mają piesi! Na ul. Eichendorfa obowiązywać będzie całkowity zakaz zatrzymywania po obu stronach drogi. Zmiany organizacji w ruchu przy cmentarzu na ul. Złotogłowickiej Jak co roku będzie można parkować samochody w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi (tereny zielone). Po prawej stronie jadąc od miasta obowiązywał będzie całkowity zakaz zatrzymywania, po lewej „zakaz zatrzymywania” – nie dot. chodnika. Wprowadzone zostanie również ograniczenie prędkości do 40 km/h. Zmiany organizacji w ruchu przy cmentarzu na ul. Szczecińskiej: Na ul. Baligrodzkiej (od ul. Krawieckiej do Czarnieckiego) wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (na Hajduki Nyskie), na tej ulicy będzie możliwość parkowania samochodów po prawej stronie, ruch jednokierunkowy wprowadzony zostanie także na ul. Szczecińskiej. Parkowanie będzie możliwe od ul. Ściegiennego do parkingu przy cmentarzu po lewej stronie jezdni. Dodatkowo w niektórych miejscach, a szczególnie przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Mieczysława I wprowadzone zostaną znaki w postaci tabliczek "T-24" (holownik) umieszczone pod znakiem "zakaz zatrzymywania". Policja przypomina, że każdy kto nie zastosuje się do znaków może liczyć się z tym, że jego pojazd zostanie odholowany na parking strzeżony na jego koszt. W związku z przewidywanym dużym natężeniem ruchu kierujących i pieszych w tym okresie, policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie cmentarzy. Stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy, znaków i sygnałów drogowych. Funkcjonariusze przypominają również o ograniczeniach w ruchu pojazdów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton (z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu), w następujących terminach: - 31.10.2019 od godziny 18:00 do godziny 22:00; - 01.11.2019 od godziny 8:00 do godziny 22:00.   Źródło: KPP Nysa

Polecane trasy

4:45 h 94.6 km

Rowerowy Szlak Czarownic

Szlak czarownic po stronie czeskiej powstał w 2006 roku, a jego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego - Jeseniky. W 2009 roku na zlecenia Starostwa Powiatowego w Nysie wytyczony i...

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...