pl

Rozstrzygnięty został konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2021”

Do udziału w konkursie przystąpiło łącznie 10 sołectw. W tym roku na podium znalazły się Kępnica i Wierzbięcice, Koperniki oraz Sękowice. Serdecznie gratulujemy. W kategorii korony dożynkowe kłosowo-ziarnkowe udział wzięły następujące sołectwa: Domaszkowice, Goświnowice, Kępnica, Koperniki, Lipowa, Radzikowice, Regulice, Sękowice natomiast w kategorii korony dożynkowe ziarnkowe i prace plastyczne o tematyce dożynkowej  udział wzięły sołectwa Iława oraz Wierzbięcice. W dniu 30.08.2021 r. Komisja Konkursowa w składzie:
1) Marek Rymarz - Zastępca Burmistrza Nysy
2) Łukasz Bogdanowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  w Nysie
3) Joanna Czarnecka - Przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nysie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie
4) Monika Baj - Przedstawiciel Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie
5) Natalia Wiśniewska - Podinspektor Wydziału Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Nysie
podczas objazdu po sołectwach dokonała oceny prac dożynkowych i postanowiła przyznać nagrody w kategorii:  korony dożynkowe kłosowo-ziarnkowe I miejsce                    - sołectwo Kępnica II miejsce                   - sołectwo Koperniki III miejsce                 - sołectwo Sękowice w kategorii: korony dożynkowe ziarnkowe i prace plastyczne o tematyce dożynkowej I miejsce                    - sołectwo Wierzbięcice Pozostałym sołectwom przyznano wyróżnienia. Spośród laureatów pierwszych miejsc Komisja Konkursowa wyznaczyła Sołectwo Kępnica do reprezentowania Gminy Nysa w „Wojewódzkim Konkursie Koron Dożynkowych 2021”.  

Polecane trasy

8:00 h 16.8 km

Szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert była założycielką zakonu służącego chorym i biednym. Szlak nawiązuje do miejsc gdzie żyła i wraz z siostrami niosła pomoc chorym i potrzebującym. Trasa szlaku...

5:00 h 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku i...