pl

Rozstrzygnięty został konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2021”

Do udziału w konkursie przystąpiło łącznie 10 sołectw. W tym roku na podium znalazły się Kępnica i Wierzbięcice, Koperniki oraz Sękowice. Serdecznie gratulujemy. W kategorii korony dożynkowe kłosowo-ziarnkowe udział wzięły następujące sołectwa: Domaszkowice, Goświnowice, Kępnica, Koperniki, Lipowa, Radzikowice, Regulice, Sękowice natomiast w kategorii korony dożynkowe ziarnkowe i prace plastyczne o tematyce dożynkowej  udział wzięły sołectwa Iława oraz Wierzbięcice. W dniu 30.08.2021 r. Komisja Konkursowa w składzie:
1) Marek Rymarz - Zastępca Burmistrza Nysy
2) Łukasz Bogdanowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  w Nysie
3) Joanna Czarnecka - Przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nysie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie
4) Monika Baj - Przedstawiciel Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie
5) Natalia Wiśniewska - Podinspektor Wydziału Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Nysie
podczas objazdu po sołectwach dokonała oceny prac dożynkowych i postanowiła przyznać nagrody w kategorii:  korony dożynkowe kłosowo-ziarnkowe I miejsce                    - sołectwo Kępnica II miejsce                   - sołectwo Koperniki III miejsce                 - sołectwo Sękowice w kategorii: korony dożynkowe ziarnkowe i prace plastyczne o tematyce dożynkowej I miejsce                    - sołectwo Wierzbięcice Pozostałym sołectwom przyznano wyróżnienia. Spośród laureatów pierwszych miejsc Komisja Konkursowa wyznaczyła Sołectwo Kępnica do reprezentowania Gminy Nysa w „Wojewódzkim Konkursie Koron Dożynkowych 2021”.  

Polecane trasy

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...