pl

Książę Mikołaj II Niemodliński

Książę Mikołaj II Niemodliński - w 1476 roku po śmierci ojca Mikołaja I wraz ze starszym bratem Janem II zwanym Dobrym objął rządy w jego opolskich dobrach. Bracia wspólnie podejmowali najważniejsze decyzje dotyczące ich księstwa.

Namiestnik Śląska książę cieszyński Kazimierz II zorganizował w 1497 roku sejmik w Nysie. Tematem spotkania miały być kwestie zagrożenia Węgier ze strony Turków oraz petycja do Władysława Jagiellończyka w sprawie zatwierdzenia przywilejów dla śląskich księstw. Na zjeździe gościli również biskup wrocławski Jan IV Roth, Henryk Ziębicki oraz m.in. Mikołaj II. 26 czerwca w ratuszu doszło do tragicznych wydarzeń. Książe Mikołaj II rzucił się ze sztyletem na biskupa i cieszyńskiego piasta, który był skłócony z książętami opolskimi. Ataki były nieudane, natomiast Mikołaj schronił się w kościele św. Jakuba, gdyż chciał uniknąć odpowiedzialności. Księcia schwytano przed ołtarzem i wbrew zwyczajowi na rozkaz biskupa osadzono w lochu. Postawiono go przed sądem ławniczym w Nysie chociaż przysługiwał mu wyłącznie sąd królewski. Książę protestował, że proces jest w języku niemieckim i bezprawnie jest sądzony. Nie pomogła również próba wykupu za ogromną sumę 100000 złotych węgierskich. Został skazany na śmierć. Mikołaj w ostatnim liście uczynił swoim następcą swego brata Jana Dobrego. Wyrok sądu miejskiego wykonano niemal bezzwłocznie w celu zażegnania niebezpieczeństwa sprowadzenia z Opola odsieczy. 27 czerwca 1497 roku księcia ścięto na Rynku w Nysie. Ostatnie słowa księcia Mikołaja zostaną zapamiętane na wieki; „O Nyso! Nyso! Czyż dlatego moi przodkowie darowali ciebie Kościołowi, abyś mi teraz życie wydzierała?”. Na wieść o śmierci brata Jan Dobry chciał zorganizować wyprawę zbrojną przeciw Kazimierzowi cieszyńskiemu, ale zapobiegł temu Władysław Jagiellończyk, który nie chciał wojny domowej na Śląsku. Książę Mikołaj spoczął w mauzoleum piastowskim w kościele franciszkanów w Opolu. Na jego nagrobku wyryto napis: „Leży tutaj pogrzebany ja, który padłem wierny swym zasadom i mężnie zgiąłem kark po miecz kata. Przechodniu, powiedz dumnym władcom, że książę Mikołaj istnieje”. Po wwiezieniu zwłok księcia do Opola przez Bramę Biskupią zwaną też Mikołajską została ona zamurowana.

Polecane trasy

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...

8:00 h 16.8 km

Szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert była założycielką zakonu służącego chorym i biednym. Szlak nawiązuje do miejsc gdzie żyła i wraz z siostrami niosła pomoc chorym i potrzebującym. Trasa szlaku...