pl

Wanda Pawlik

Wanda Pawlik - Urodziła się 18 listopada 1926 roku w Długosiodle koło Ostrołęki. Po uzyskaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Wieliczce w 1948 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1952 roku obroniła dyplom magistra polonistyki i podjęła pracę pedagogiczną w Zespół Szkół Rolniczych w Nysie. Z tą placówką była związana już do końca swego życia. Niemal od początku pobytu w Nysie Wanda Pawlik włączyła się w różne inicjatywy społeczne i kulturalne, które miały na celu jak najszybsze podniesienie miasta z zapaści kulturalnej i przyspieszenie procesu integracji ludności przybyłej tu z różnych stron kraju. Te inicjatywy miały na celu pomóc ludziom odnaleźć w Nysie swoje miasto. Pisarka znalazła się w centrum życia kulturalnego i z grupą zapaleńców organizowała Towarzystwo Miłośników Ziemi Nyskiej, w którym prowadziła sekcję historyczną. Pomimo nawału pracy znalazła czas na realizację swych młodzieńczych planów - pracę literacką. Pierwsze próby pisarskie miała już za sobą. O dużym talencie literackim świadczą zachowane fragmenty „Pamiętnika" z lat wojennych. W 1969 roku ukazała się jej pierwsza powieść „Spotkali się nad Nysą", osadzona w powojennych realiach opolskiej wsi. W latach siedemdziesiątych została przyjęta do Związku Literatów Polskich. Już po jej śmierci ukazały się dwie kolejne powieści: „Tryptyku nyskiego" i „Decyzja”. Zmarła w 1983 roku. Wanda Pawlik odznaczona została Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami regionalnymi „Zasłużony dla Ziemi Nyskiej” i „Zasłużony Opolszczyźnie" oraz Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania I stopnia.

Polecane trasy

1:10 h 23.3 km

Rowerowy szlak R-57

Trasa łączy Nysę z  północną granicą powiatu (gmina Skoroszyce), a  dalej łączy się z  trasami rowerowymi gminy Grodków w  powiecie brzeskim. Ciekawym miejscem jest...

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....