pl

Nowe stawki w strefie płatnego parkowania

Po zmianie na ostatniej sesji uchwały Rady Miejskiej w Nysie, od 7 lutego br. w Strefie Płatnego Parkowania będzie obowiązywać nowy taryfikator. Opłaty za parkowanie 1) do 45 minut postoju - 1,00 zł 2) za pierwszą godzinę postoju - 3,00 zł 3) za drugą godzinę postoju - 3,40 zł 4) za trzecią godzinę postoju - 3,50 zł 5) za czwartą i kolejne godziny postoju - 3,00 zł Abonament roczny mieszkańca strefy płatnego parkowania na jeden lokal mieszkalny w wysokości: a) pierwszy pojazd - 50,00 zł, b) drugi pojazd - 70,00 zł, c) trzeci pojazd - 100,00 zł, wydawany dla mieszkańca będącego właścicielem, współwłaścicielem lub posiadającego dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z pojazdu (w szczególności leasing, użyczenie, wynajem, dzierżawa) na postój na ulicy przylegającej do miejsca jego zamieszkania oraz na ulicy sąsiedniej wskazanej przez mieszkańca. Weryfikacja uprawnienia do uzyskania abonamentu następuje na podstawie przedłożonego dokumentu, z którego wynika fakt zamieszkania w określonym powyżej miejscu; Abonament roczny dla osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie strefy płatnego parkowania na jeden lokal mieszkalny i jeden pojazd: 80,00 zł, wydawany dla mieszkańca będącego właścicielem, współwłaścicielem lub posiadającego dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z pojazdu (w szczególności leasing, użyczenie, wynajem, dzierżawa) na postój na wybranej ulicy w sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Weryfikacja uprawnienia do uzyskania abonamentu następuje na podstawie przedłożonego dokumentu, z którego wynika fakt zamieszkania w określonym powyżej miejscu.  

Polecane trasy

0:00 h 2.1 km

Poznaj historię

Każdy obiekt na trasie „Poznaj historię” jest oznakowany specjalną tabliczką z kodem QR wskazującą na wykorzystanie tej technologii. Poza tym w każdym ze smartfonów mamy aparat...

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...