pl

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa na rok szkolny 2022/2023

Zarządzeniem Nr 1314/2022 Burmistrza Nysy z dnia 18 stycznia 2022 r. ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa. Podobnie, jak w latach poprzednich, rekrutacja prowadzona będzie przy pomocy systemu elektronicznego. Wnioski o przyjęcie dziecka będzie można wypełnić w systemie informatycznym z dowolnego komputera posiadającego dostęp do internetu. Wypełniony elektronicznie wniosek, wydrukowany i podpisany należy złożyć wraz z załącznikami w przedszkolu pierwszego wyboru. Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola oraz danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej od 1 do 18 lutego 2022 r. Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w danej placówce uniemożliwia przystąpienie tego dziecka do rekrutacji do innych przedszkoli. Elektroniczny system naboru zostanie uruchomiony 1 marca 2022 r. Adres strony internetowej systemu oraz instrukcja postępowania będą dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie oraz stronach internetowych placówek.   Gminny Zarząd Oświaty

Polecane trasy

3:00 h 59.7 km

Rowerowy szlak R-9

W 2002 roku Starostwo Powiatowe w Nysie wytyczyło i  oznakowało na terenie powiatu nyskiego odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-9 (Eurovelo - 9 Adriatyk - Bałtyk). Trasa ta...

4:00 h 91.9 km

Nyska Droga św. Jakuba

Oznakowana w  latach 2009–2010. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską bazyliką w  2010  r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego...