pl

Porządek XLV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

W dniu 25 sierpnia odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Nysie.  

Porządek XLV

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 25 sierpnia 2021 roku, godz. 9.00 

 
  1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej 3) przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej 4) przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej 5) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 6) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
  1. Interpelacje radnych
  2. Wnioski radnych
  3. Oświadczenia radnych
  4. Sprawozdanie z monitoringu wskaźników realizacji celów strategicznych „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023” za lata 2017-2020
  5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu (dot. dz. nr 92/7, 99/2 i 102 k.m. 60 poł. w Nysie, obręb Średnia Wieś) 2) ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 30/8 k.m. 19 poł. w Nysie, obręb Wróblewskiego) 3) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Franciszkańskiej w Nysie 4) ustalenia stawek opłaty adiacenckiej 5) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok 6) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037
  1. Sprawy różne, wolne wnioski
  2. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Polecane trasy

3:00 h 59.7 km

Rowerowy szlak R-9

W 2002 roku Starostwo Powiatowe w Nysie wytyczyło i  oznakowało na terenie powiatu nyskiego odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-9 (Eurovelo - 9 Adriatyk - Bałtyk). Trasa ta...

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....