pl

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek XLII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 9 lipca 2021 roku, godz. 9.00

1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie za 2020 rok 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwnica 2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa oraz części miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej 3) uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa 4) wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumień międzygminnych zawartych pomiędzy Gminą Nysa a Gminami: Biała, Głuchołazy, Grodków, Kamieniec Ząbkowicki, Kamiennik, Korfantów, Lądek Zdrój, Lubrza, Łambinowice, Niemodlin, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Prudnik, Skoroszyce, Stronie Śląskie, Tułowice, Złoty Stok w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 5) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. dz. nr 51/45, 51/50, 14/1 i 7/11 k.m. 50, poł. w Nysie, obręb Zamłynie) 6) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnych (dot. dz. nr 38/9, 71/3 i 71/4 k.m. 51 poł. w Nysie, obręb Zamłynie) 7) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 1/145 obręb Radoszyn) 8) sprzedaży prawa własności nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego (dz. nr 1/2 k.m. 44 obręb Śródmieście) 9) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dot. dz. nr. 20/31 k.m. 63 obręb Górna Wieś) 10) zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu ( dot. dz nr. 18/38, 18/40, 18/43, 18/44, 18/46, 18/48 k.m. 24 obreb Śródmieście) 11) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie 12) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy" 13) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Stypendia Burmistrza Nysy" 14) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka" 15) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok 16) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037 17) zmiany uchwały Nr XL/642/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu 7. Sprawy różne, wolne wnioski 8. Zakończenie obrad Obrady można oglądać online pod linkiem - https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Polecane trasy

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...

4:45 h 94.6 km

Rowerowy Szlak Czarownic

Szlak czarownic po stronie czeskiej powstał w 2006 roku, a jego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego - Jeseniky. W 2009 roku na zlecenia Starostwa Powiatowego w Nysie wytyczony i...