pl

Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja”

Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” serdecznie zapraszają studentów i absolwentów szkół wyższych do udziału w projekcie „Absolwent, Praca, Stabilizacja”. Projekt jest adresowany do osób zamieszkujących województwa: śląskie, opolskie i małopolskie, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja” to kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy. Grupa docelowa Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia i są absolwentami szkoły wyższej (do 5 lat od ukończenia) lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej. Obszar realizacji projektu: – województwo małopolskie; – województwo śląskie; – województwo opolskie Oferowane wsparcie: – opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych; – poradnictwo psychologiczne; – poradnictwo zawodowe; – doradztwo zawodowe; – wsparcie trenera zatrudnienia wspomaganego (w tym wparcie indywidualne, zatrudnienie oraz monitoring zatrudnienia); – bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze ofert pracy; – bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze kursów zawodowych; – bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze staży zawodowych; – udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesieniu lub zmiany kwalifikacji zawodowych; – odbycie płatnego stażu zawodowego trwającego 3 miesiące; – dodatek motywacyjny max. do 12 miesięcy

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Osoba kontaktowa: Monika Kukułka tel. 32 494 13 19 e-mail: m.kukulka@crl.org.pl

Polecane trasy

4:00 h 91.9 km

Nyska Droga św. Jakuba

Oznakowana w  latach 2009–2010. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską bazyliką w  2010  r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego...

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...