pl

Rezerwat florystyczny "Śnieżyca"

Utworzony został w kwietniu 2019 roku. Jego powierzchnia wynosi 2,38 ha, leży wewnątrz lasu w pobliżu rozlewiska rzeki Białej Głuchołaskiej w odległości ok. 500 m na północ od Rezerwatu Przyrody „Przyłęk”.

Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie licznego stanowiska śnieżycy wiosennej, najbardziej wysuniętego na wschód miejsca w sudeckim obszarze jej występowania. Gatunek ten znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski oraz Czerwonej liście roślin naczyniowych województwa opolskiego. Na terenie rezerwatu występuje łęg wiązowo-jesionowy.

Z licznej awifauny rezerwatu możemy wyróżnić: muchołówkę białoszyją oraz wilgę – budującą gniazdo w rozwidleniu poziomej gałęzi w kształcie wiszącego koszyka uwitego misternie z łyka i różnych włókien.

Polecane trasy

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...

3:00 h 2.6 km

Szlak Josepha von Eichendorffa

Joseph von Eichendorff, wielki niemiecki poeta epoki romantyzmu, ostatnie lata życia spędził w Nysie i tutaj został pochowany. Szlak prowadzi drogą, którą według przekazów poeta chętnie...