pl

Obszar Natura 2000 "Forty Nyskie"

Obszar o powierzchni 55,4 ha, ustanowiony w 2007 roku. Obejmuje swym zasięgiem część fortyfikacji z okresu XVIII i XIX wieku budowanych przez Prusy od czasów króla Fryderyka II, między innymi Fort Prusy, Redutę Króliczą czy Wysoką Baterię. Głównym walorem obszaru jest jedno z ważniejszych na Śląsku zimowisk nietoperzy.

 Przedmiotem ochrony jest siedlisko grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego oraz dwa gatunki nietoperzy: mopka i nocka orzęsionego.

Na terenie obszaru występują też trzy inne gatunki nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy, a mianowicie: podkowiec mały, nocek Bechsteina i nocek duży.

Na terenie Obszaru występują 3 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy:

- dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzięcioł średni.

Podziemia fortów, z wyjątkiem chodników kontrminerskich, są wychłodzone i przewiewne, wskutek czego licznie zimują tu tylko gatunki zimnolubne, jak np. mopek.

Forty Nyskie stanowią miejsce hibernacji 12 gatunków nietoperzy w liczbie co najmniej  215 osobników, poza wymienionymi wcześniej, m.in.: nocek rudy, nocek Natterera, nocek Brandta, gacek brunatny, gacek szary, mroczek późny, mroczek pozłocisty. Na przełomie wieków XIX i XX Forty uznano za wojskowo nieprzydatne. Teren ich zaczął w naturalny sposób zarastać, rezultatem czego jest powstały drzewostan grądowy w wieku ok. 100 lat, stanowiący przedmiot ochrony. Siedlisko lasu grądowego zajmuje 70 %  powierzchni Obszaru. Występuje tu kilka gatunków roślin podlegających ochronie prawnej lub zagrożonych w skali regionu. Są to m.in.: zanokcica skalna, paprotnica krucha, paprotka zwyczajna, barwinek pospolity.

Polecane trasy

1:30 h 889 m

Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna - Siestrzechowice

Ścieżka znajduję się w Siestrzechowicach oddalonych kilka kilometrów od Nysy i poprowadzona jest wałem Jeziora Nyskiego. Znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. Na trasie ścieżki...

1:10 h 23.3 km

Rowerowy szlak R-57

Trasa łączy Nysę z  północną granicą powiatu (gmina Skoroszyce), a  dalej łączy się z  trasami rowerowymi gminy Grodków w  powiecie brzeskim. Ciekawym miejscem jest...