pl

Park miejski w Nysie

Park Miejski w Nysie to duży zabytkowy park o powierzchni ok. 42 ha. Został zaprojektowany na wzór angielskich parków krajobrazowych, w których dominować miała swoboda i romantyzm. Dawniej tereny parku były podmokłe, przez które przepływały dwie odnogi rzeki Białej Głuchołaskiej. Z biegiem lat teren osuszano wznosząc tu m.in. młyny a w czasach pruskich obiekty forteczne. W okolicach kanału Młynówki znajdowały się dawniej ogrody biskupie. Pod koniec XIX wieku zaczęto rozbierać nieprzydatne już elementy fortyfikacji. W ich miejsce budowano nowe alejki i prowadzono nasadzenia drzew m.in: topole, klony, lipy, jesiony. Powstały dwa charakterystyczne stawy, na których można było pływać łódkami. Obszar parku zamieszkują często bardzo oryginalne gatunki, jak np.:

- jerzyk -  spokrewniony z amerykańskimi kolibrami. Jerzyk całe swoje życie spędza w locie, polując na owady i osiągając prędkość rzędu 200 km/h, a w locie poziomym 170 – 180 km/h, w locie też pije wodę, kopuluje i zbiera materiał na gniazdo, chwytając piórka i źdźbła traw. Wzbijając się na wysokość 2,5 do 3 km jerzyki zapadają w drzemkę;

-   zaganiacz, nazywany też przedrzeźniaczem , którego śpiew dawniej tłumaczono słowami „cyk, cyk, cyk tata bije tata bije siedem razy, razy siedem, razy siedem, razy siedem”;

- aleksandretta obrożna, papuga pochodząca z Afryki Środkowej i Półwyspu Indyjskiego (w Nysie występuje jako „uciekinier z niewoli”). W roku 2018 odnotowano jej lęg, który jest pierwszym w Polsce. Obecnie przebywa w parku ok. 10 osobników;

- sokół pustułka , polujący w mieście na ptaki, a poza miastem na gryzonie,

- dzięcioł zielony,

- na stawach i kanałach parku bytują krzyżówka, łabędź niemy, łyska, kokoszka wodna.

Polecane trasy

3:00 h 59.7 km

Rowerowy szlak R-9

W 2002 roku Starostwo Powiatowe w Nysie wytyczyło i  oznakowało na terenie powiatu nyskiego odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-9 (Eurovelo - 9 Adriatyk - Bałtyk). Trasa ta...

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....