pl

Nowoczesne pracownie powstały w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości"

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Dofinansowanie w ramach projektu otrzymały wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Nysa w wysokości: Szkoła Podstawowe nr 1 w Nysie – 181.200 zł, Szkoła Podstawowe nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie – 138.600 zł, Szkoła Podstawowe nr 3 w Nysie – 186.000 zł, Szkoła Podstawowe nr 5 w Nysie – 174.300 zł, Szkoła Podstawowe nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie – 238.800 zł, Szkoła Podstawowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej – 60.000 zł, Szkoła Podstawowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goświnowicach – 30.000 zł, Szkoła Podstawowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kopernikach – 30.000 zł, Szkoła Podstawowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwnicy – 60.000 zł. Łącznie Gmina Nysa otrzymała na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia kwotę 1.098.900 zł. W ramach programu można zakupić sprzęt i wyposażenie podstawowe – drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań (kamery, oświetlenie, mikrofony, aparaty fotograficzne, statywy), stacje lutownicze do mikrokontrolerów. Szkoły składając wnioski o dofinansowanie dobierały pozostały sprzęt w ramach przyznanych środków z bogatego katalogu wyposażenia przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z zakresu robotyki, wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, narzędzi do obróbki drewna i metalu, sprzętu AGD, materiałów eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu BHP. Do końca 2021 r. zakupiono sprzęt o wartości ponad 60% przekazanych środków. Całość zadania będzie realizowana do 31 sierpnia 2022 r.    

Polecane trasy

4:00 h 91.9 km

Nyska Droga św. Jakuba

Oznakowana w  latach 2009–2010. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską bazyliką w  2010  r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego...

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...