pl

Od dziś uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać numer PESEL

Nadawanie numeru PESEL będzie prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich – pok. 17, w godz. 7:00-15:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie przy ulicy Kolejowej 15. Wniosek oraz kupon na wykonanie darmowego zdjęcia jest do pobrania w Urzędzie Miejskim w Nysie w Sali 200. Nadanie numeru PESEL umożliwi uchodźcom, którzy opuścili Ukrainę w związku z agresją rosyjską, korzystanie z pomocy socjalnej, medycznej oraz z systemu edukacji.
- Urząd Miejski mobilizuje wszystkich urzędników z różnych wydziałów, by pomogli w procedurze nadania numeru PESEL. Pomagać będą także wolontariusze ze znajomością języka ukraińskiego. Będziemy starali się, aby wszystkie nasze stanowiska w Wydziale Spraw Obywatelskich były cały czas dostępne i obsługiwały mieszkańców oraz uchodźców - mówi Marek Rymarz, wiceburmistrz Nysy.

Procedura składania wniosku

W ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zapisano, że numer PESEL nadaje się obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznano za legalny, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy w Polsce. Obywatel Ukrainy składa wniosek osobiście w siedzibie organu gminy. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy. Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobiera się odciski palców, chyba że chodzi o osobę, która nie ukończyła 12. roku życia; od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców. Na mocy specustawy uchodźcy z Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany. O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w dowolnym organie wykonawczym gminy. Mogą także podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Uczniowie i studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać też będzie pomoc finansowa. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę.

PESEL  - KROK PO KROKU

  1. Wizyta w Urzędzie Miejskim w Nysie – sala 200 – wypełnienie wniosku przy pomocy pracowników Urzędu (wniosek jest dwujęzyczny polsko/ukraiński)
  2. Pobranie kuponu na zdjęcie i udanie się do fotografa (zdjęcie wykonywane jest bezkosztowo)
  3. Powrót do Urzędu Miejskiego – pok. 17 – nadanie numeru PESEL
Foto: gov.pl

Polecane trasy

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...

3:50 h 76.8 km

Rowerowy szlak R17

Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...