pl

Konkursy na stanowisko dyrektora szkół

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1388/2022 Burmistrza Nysy z dnia 28 marca 2022 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora niektórych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nysa.

Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkursy na stanowisko dyrektora:
  • Szkoły Podstawowej nr 5 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie, ul. Emilii Gierczak 8, 48-300 Nysa,
  • Przedszkola nr 5 - Integracyjnego w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 13, 48-300 Nysa,
  • Przedszkola nr 6 w Nysie, ul. Armii Krajowej 9, 48-300 Nysa,
  • Przedszkola nr 9 w Nysie, ul. Sudecka 7, 48-303 Nysa,
  • Przedszkola nr 10 w Nysie, ul. 11 Listopada 8A, 48-303 Nysa,
  • Przedszkola nr 12 w Nysie, ul. Podolska, 48-303 Nysa.

§ 2

Ogłoszenie o konkursach na stanowiska, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nysy

Kordian Kolbiarz

       

Polecane trasy

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...

2:00 h 7.1 km

Nyski Szlak Forteczny

Szlak Forteczny prowadzi turystę po oznakowaniu z Bastionu św. Jadwigi na FORT 2, prezentując po drodze najcenniejsze obiekty nyskich fortyfikacji.