pl

Konkursy na stanowisko dyrektora szkół

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1388/2022 Burmistrza Nysy z dnia 28 marca 2022 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora niektórych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nysa.

Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkursy na stanowisko dyrektora:
  • Szkoły Podstawowej nr 5 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie, ul. Emilii Gierczak 8, 48-300 Nysa,
  • Przedszkola nr 5 - Integracyjnego w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 13, 48-300 Nysa,
  • Przedszkola nr 6 w Nysie, ul. Armii Krajowej 9, 48-300 Nysa,
  • Przedszkola nr 9 w Nysie, ul. Sudecka 7, 48-303 Nysa,
  • Przedszkola nr 10 w Nysie, ul. 11 Listopada 8A, 48-303 Nysa,
  • Przedszkola nr 12 w Nysie, ul. Podolska, 48-303 Nysa.

§ 2

Ogłoszenie o konkursach na stanowiska, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nysy

Kordian Kolbiarz

       

Polecane trasy

8:00 h 16.8 km

Szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert była założycielką zakonu służącego chorym i biednym. Szlak nawiązuje do miejsc gdzie żyła i wraz z siostrami niosła pomoc chorym i potrzebującym. Trasa szlaku...

5:00 h 11.6 km

Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Ideą szlaku miejskiego jest połączenie wszystkich najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych Nysy tak, aby turysta mógł je zwiedzać samodzielnie podążając za oznakowaniem szlaku i...