pl

Konkursy na stanowisko dyrektora szkół

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1388/2022 Burmistrza Nysy z dnia 28 marca 2022 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora niektórych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nysa.

Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkursy na stanowisko dyrektora:
  • Szkoły Podstawowej nr 5 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie, ul. Emilii Gierczak 8, 48-300 Nysa,
  • Przedszkola nr 5 - Integracyjnego w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 13, 48-300 Nysa,
  • Przedszkola nr 6 w Nysie, ul. Armii Krajowej 9, 48-300 Nysa,
  • Przedszkola nr 9 w Nysie, ul. Sudecka 7, 48-303 Nysa,
  • Przedszkola nr 10 w Nysie, ul. 11 Listopada 8A, 48-303 Nysa,
  • Przedszkola nr 12 w Nysie, ul. Podolska, 48-303 Nysa.

§ 2

Ogłoszenie o konkursach na stanowiska, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nysy

Kordian Kolbiarz

       

Polecane trasy

1:10 h 23.3 km

Rowerowy szlak R-57

Trasa łączy Nysę z  północną granicą powiatu (gmina Skoroszyce), a  dalej łączy się z  trasami rowerowymi gminy Grodków w  powiecie brzeskim. Ciekawym miejscem jest...

1:30 h 889 m

Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna - Siestrzechowice

Ścieżka znajduję się w Siestrzechowicach oddalonych kilka kilometrów od Nysy i poprowadzona jest wałem Jeziora Nyskiego. Znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. Na trasie ścieżki...