pl

NKJiG - Lokalna Strategia Rozwoju

Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Planowane nabory na I połowę 2022 roku Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich/ 260 000,00 EUR (podejmowanie działalności gospodarczej) Przedsięwzięcie 1.2.1 – Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań/ 409 987,71 EUR Przedsięwzięcie 2.2.1 – Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego/ 164 117,50 EUR Przedsięwzięcie 2.1.1 – Spójna i widoczna oferta turystyczna Nyskiego Księstwa Jezior i Gór/ 75 424,31 EUR O środki mogą ubiegać się podmioty, chcące realizować działania zgodnie z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior

Polecane trasy

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...