pl

NKJiG - Lokalna Strategia Rozwoju

Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Planowane nabory na I połowę 2022 roku Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich/ 260 000,00 EUR (podejmowanie działalności gospodarczej) Przedsięwzięcie 1.2.1 – Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań/ 409 987,71 EUR Przedsięwzięcie 2.2.1 – Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego/ 164 117,50 EUR Przedsięwzięcie 2.1.1 – Spójna i widoczna oferta turystyczna Nyskiego Księstwa Jezior i Gór/ 75 424,31 EUR O środki mogą ubiegać się podmioty, chcące realizować działania zgodnie z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior

Polecane trasy

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....