pl

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. UWAGA! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 118.726,00 zł. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 25 do 27 maja 2022 roku. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie: - kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, - egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, - badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. Szczegóły w linku: https://nysa.praca.gov.pl/-/18189264-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego  

Polecane trasy

1:00 h 63.4 km

Szlak romański odcinek opolski

Szlak romański to trasa turystyczna o  charakterze kulturowo-oświatowym przebiegająca przez Europę, również przez Polskę. W  Polsce podkreśla tysiącletnią tradycję narodową,...

3:00 h 59.7 km

Rowerowy szlak R-9

W 2002 roku Starostwo Powiatowe w Nysie wytyczyło i  oznakowało na terenie powiatu nyskiego odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-9 (Eurovelo - 9 Adriatyk - Bałtyk). Trasa ta...