pl

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. UWAGA! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 118.726,00 zł. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 25 do 27 maja 2022 roku. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie: - kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, - egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, - badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. Szczegóły w linku: https://nysa.praca.gov.pl/-/18189264-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego  

Polecane trasy

4:00 h 91.9 km

Nyska Droga św. Jakuba

Oznakowana w  latach 2009–2010. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską bazyliką w  2010  r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego...

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....