pl

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. UWAGA! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 118.726,00 zł. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 25 do 27 maja 2022 roku. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie: - kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, - egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, - badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. Szczegóły w linku: https://nysa.praca.gov.pl/-/18189264-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego  

Polecane trasy

1:30 h 772 m

Ścieżka ornitologiczna w Nysie

Ścieżka ornitologiczna biegnie brzegiem Nysy Kłodzkiej i jest szczególnie warta przejścia ze względu na swoje walory przyrodnicze oraz bezpośrednią bliskość zabytków Nysy. Na...

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...