pl

Tor Motokross Radzikowice

Radzikowice
tel.: 572 556 988

Tor długości ok 1km. Teren zróżnicowany, nawierzchnia – piach-glina z ziemią. Zarządcą terenu jest Klub Motocyklowy Nysa. Teren przeznaczony jest wyłącznie dla motocykli. Obowiązuje jeden kierunek jazdy. Zabrania się jazdy pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką osoby dorosłej. Zabrania się jazdy poza obrębem trasy oraz uprawach rolnych graniczących z obiektem. Obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy po trasie samochodam. Przebywanie i jazda po torze odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność. Klub i Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na torze. Użytkownik zrzeka się praw do wszelkich roszczeń do zarządcy terenu. Wjazd na teren tylko i wyłącznie za zgodą zarządcy: Patryk 572 556 988 Kuba 698 217 028

 

Polecane trasy

10:00 h 48.1 km

Szlak Kopernikowski wokół Jeziora Nyskiego

Szlak o bardzo ciekawym przebiegu (m. in. wałem Jeziora Nyskiego) z pięknymi panoramami Gór Opawskich i Jeseników. Umożliwia zapoznanie się z  wieloma ważnymi...

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....