pl

Nabory otwarte na realizację programów rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabory wniosków na realizację programów rynku pracy w 2023 roku. - Nabór wniosków dotyczących dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia: - Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych: - Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. - Nabór wniosków o organizację robót publicznych. Więcej informacji na stronie internetowej: https://nysa.praca.gov.pl/-/19914552-nabory-otwarte-na-realizacje-programow-rynku-pracy

Polecane trasy

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...

1:10 h 23.3 km

Rowerowy szlak R-57

Trasa łączy Nysę z  północną granicą powiatu (gmina Skoroszyce), a  dalej łączy się z  trasami rowerowymi gminy Grodków w  powiecie brzeskim. Ciekawym miejscem jest...