pl

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa na rok szkolny 2023/2024

Zarządzeniem Nr 1779/2023 Burmistrza Nysy z dnia 26 stycznia 2023 roku ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa. W tym roku po raz kolejny rekrutacja prowadzona będzie przy pomocy systemu elektronicznego. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem będzie można dokonać w systemie informatycznym z dowolnego komputera posiadającego dostęp do internetu. Wypełnione elektronicznie zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej, wydrukowane i podpisane przez oboje rodziców należy złożyć wraz z załącznikami w szkole obwodowej. Wypełniony elektronicznie wniosek o przyjęcie dziecka  do szkoły innej niż obwodowa, wydrukowany i podpisany przez oboje rodziców należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. Uwaga! Dzieci sześcioletnie mogą być zgłaszane do rekrutacji wyłącznie poprzez punkt naboru (szkołę). W celu zgłoszenia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej rodzic powinien zgłosić się do wybranej szkoły i tam przeprowadzić rejestrację do systemu naboru. Elektroniczny system naboru zostanie uruchomiony 3 kwietnia 2023 r. Adres strony internetowej systemu: http://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/nysa http://nysa.podstawowe.vnabor.pl Instrukcja postępowania podczas rekrutacji oraz zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w załączeniu.  

Polecane trasy

4:45 h 94.6 km

Rowerowy Szlak Czarownic

Szlak czarownic po stronie czeskiej powstał w 2006 roku, a jego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego - Jeseniky. W 2009 roku na zlecenia Starostwa Powiatowego w Nysie wytyczony i...

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...