pl

Oświadczenie Spółki AKWA

Oświadczenie Spółki AKWA

W odniesieniu do treści rozpowszechnianych w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej, o obciążeniu Spółki opłatami podwyższonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu (WIOŚ), Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o. o. z siedzibą w Nysie stanowczo zaprzecza, jakoby Spółka dopuściła się przekroczenia warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Nadto Zarząd informuje, iż ścieki oczyszczone odprowadzane z Oczyszczalni Ścieków w Nysie spełniają wszelkie określone prawem parametry. Jedyne nieprawidłowości, z którymi związane jest naliczenie opłat podwyższonych, polegały na omyłkowym wpisaniu w dokumentacji niewłaściwego miejsca poboru prób ścieków do badań, pomimo, iż były one pobierane w miejscach wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym. Powyższe, jako oczywisty błąd, zostało sprostowane w toku kontroli WIOŚ, jednak organ ten nie uwzględnił wyjaśnień. Decyzje WIOŚ są nieprawomocne, nie podlegają wykonaniu, a Spółka złożyła odpowiednie odwołania.      

Polecane trasy

4:00 h 91.9 km

Nyska Droga św. Jakuba

Oznakowana w  latach 2009–2010. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską bazyliką w  2010  r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego...

1:00 h 51.4 km

Samochodowy szlak turystyczny

Samochodowy szlak turystyczny utworzyło w 2007 roku Starostwo Powiatowe w Nysie. Szlak oznakowany jest znakami drogowymi serii E-22 wskazującymi największe atrakcje regionu. Szlak łączy najważniejsze...