pl

10. Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa

W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 19-28 lipca, a koncerty usłyszymy m.in. w Auli Liceum Ogólnokształcącego Carolinum im. Jana III Sobieskiego w Nysie, czy też w Muzeum Powiatowym. Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa ma formułę warsztatów muzycznych przeznaczonych dla studentów oraz uczniów szkół II st. przygotowujących się do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe. Ideą projektu jest umożliwienie uczestnikom kontaktu z zagranicznymi profesorami oraz zespołem Polish Cello Quartet złożonym z polskich wiolonczelistów młodego pokolenia. Podczas Akademii Wiolonczelowej uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach indywidualnych, lekcjach kameralistyki wiolonczelowej, wykładach oraz koncertach. Organizatorzy gwarantują 4 solowe lekcje oraz zajęcia kameralne prowadzone przez członków Polish Cello Quartet. Szczegóły znajdziemy pod adresem http://www.akademiawiolonczelowa.pl/ Tegoroczni wykładowcy: Gary Hoffman (CMRE Brussels) István Várdai (MDW Vienna) Tomáš Jamník (Otakar Ševčík Academy) Stephan Braun (HMTM Hannover) Adam Krzeszowiec (AM Katowice) Krzysztof Karpeta (AM Wrocław) Tomasz Daroch (AM Łódź) Wojciech Fudala (AM Łódź) Pianiści: Anna Krzeszowiec, Maria Daroch-Kujawińska

Polecane trasy

1:30 h 889 m

Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna - Siestrzechowice

Ścieżka znajduję się w Siestrzechowicach oddalonych kilka kilometrów od Nysy i poprowadzona jest wałem Jeziora Nyskiego. Znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000. Na trasie ścieżki...

2:30 h 153 km

Opolski szlak cysterski - ziemia nyska

W 1990 roku Rada Europy z okazji 900. rocznicy urodzin św. Bernarda z  Clairvaux, mistyka i  głównego duchowego twórcy cystersów, widząc olbrzymie dziedzictwo...