pl

Sprzątali teren wzdłuż linii kolejowych

W tym tygodniu po raz kolejny swoje siły połączyli pracownicy McDonald, PKP S.A oraz skazani z Zakładu Karnego w Nysie i wspólnie uprzątnięto teren wzdłuż linii kolejowych. Jest to kolejna akcja tego typu w tym roku, poprzednia odbyła się w kwietniu i zakończyła się zebraniem ponad 150 worków z odpadami. To tylko jeden z przykładów angażowania osadzonych w działania o charakterze społeczno-użytecznym na rzecz społeczności lokalnej. - Zauważamy poprawę, ale niestety dalej dużo odpadów jest wyrzucanych na tereny zielone i pobocza - mówi Joanna Skakuj z Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie. Przypominamy, że w Nysie działają dwa Gminne Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (GPSZOK), zlokalizowane: GPSZOK I – Nysa, ul. Piłsudskiego 61, GPSZOK II – Nysa, ul. Saperska 5, do których mieszkańcy Nysy mogą bezpłatnie oddać:
  • Odpady zielone,
  • Papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło,
  • Zużyte opony w ilości 4 szt. z nieruchomości rocznie,
  • Zażyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie i akumulatory,
  • Wielkogabarytowe,
  • Przeterminowane lekarstwa,
  • Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg nieruchomości rocznie,
  • Tekstylia i odzież,
  • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
  • Inne odpady w tym niebezpieczne, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Polecane trasy

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...

3:00 h 59.6 km

Rowerowy szlak R-16

Szlak wpisuje się w  sieć regionalnych tras rowerowych, łącząc się z  trasami rowerowymi w  powiecie ząbkowickim na zachodzie i  trasami w  powiecie prudnickim na wschodzie....