pl

Termin płatności IV raty podatku od nieruchomości

Informujemy, iż 15 listopada 2023 roku upływa termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Jednocześnie przypominamy o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca. Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie, u sołtysa, w placówce pocztowej lub na indywidualny rachunek bankowy. W kasie Urzędu przyjmowane są również płatności za pomocą karty płatniczej. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.00.

Polecane trasy

4:00 h 91.9 km

Nyska Droga św. Jakuba

Oznakowana w  latach 2009–2010. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas corocznego Jarmarku św. Jakuba przed nyską bazyliką w  2010  r. Stanowi odcinek dojściowy do historycznego...

0:00 h 80 m

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa

Multimedialna Trasa Turystyczna Twierdza Nysa w Bastionie św. Jadwigi –  to widowisko światło – dźwięk  w którym dawny jeniec (jego duch) opowiada o historii Twierdzy...